Φωτισμός εκθεσιακού στάντ

2022-05-27

Ο φωτισµός του σταντ αποτελεί βασικό εργαλείο για την προσέλκυση επισκεπτών, για τη δηµιουργία επιθυµητής ατµόσφαιρας, αλλά και μέσο για διαμόρφωση των οπτικών περιοχών, ήτοι των ζωνών κυκλοφορίας, της παρουσίασης και της επικοινωνίας µε τους επισκέπτες.

Επειδή το φως προκαλεί, πληροφορεί και ενεργοποιεί, η φασματική σύνθεση, η στάθμη φωτισμού και χρωματική θερμοκρασία (Κ) πρέπει να συνδυαστούν έτσι ώστε να συμπλέουν µε το είδος των εκθεμάτων.

Έτσι, ενώ το λευκό ζεστό µέχρι 500 Lux δημιουργεί υποτονικό περιβάλλον, το ουδέτερο λευκό 500-1000 Lux δίνει ζωντάνια και αναδεικνύει τα εκθέµατα.

Σωστός φωτισμός του σταντ σημαίνει:

✓ Οπτική άνεση, δηλ. ποσοτική και ποιοτική επάρκεια φωτός

✓ Δραματουργική απόδοση της συνολικής εικόνας του σταντ

✓ Ανάδειξη της αισθητικής εκθεμάτων

✓ Οπτική «καθοδήγηση» του επισκέπτη

Στην επιλογή του είδους της αισθητικής και της ποιότητας των φωτιστικών πηγών πρέπει να συνεκτιμώνται:

α) οι λειτουργικές ανάγκες του σταντ (εσωτερική διαρρύθµιση)

β) οι ψυχολογικές ανάγκες των επισκεπτών (άνεση παραμονής)

γ) οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, όπως αυτές απορρέουν από τον τύπο, τη θέση, το µέγεθος του σταντ, τις απαιτήσεις των εκθεµάτων (όγκος, χρώµα, σχήµα) και των εικαστικών στοιχείων

δ) ο γενικός φωτισµός της αίθουσας και ε) το χρώµα του σταντ (βλέπε αντανακλαστικότητα)

Ειδικότερα, όσον αφορά στην επιλογή των φωτιστικών πηγών εκτός από την αισθητική τους πλευρά πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α) η χρωµατική τους αντανάκλαση (Ra), ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση των εκθεµάτων και

β) οι φωτοτεχνικές τους ιδιότητες, δηλ. η απόδοση, η κατανοµή του φωτός, η γωνία, η κατηγορία αποκοπής κ.ο.κ., ώστε να εξασφαλίζονται η ανάδειξη των εκθεµάτων και η ψυχοσωµατική ισορροπία των παρευρισκοµένων.

Μολονότι ο φωτισµός αποτελεί βασικό στοιχείο για την προσέλκυση επισκεπτών, δεν του αποδίδεται η ανάλογη σηµασία από τους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές, οι οποίοι κατά κανόνα εξοπλίζουν τα σταντ µε άκοµψα σποτς, που αντί να αναδεικνύουν τα εκθέµατα, λειτουργούν ως «εργαλείο ανάκρισης» των επισκεπτών.

Δρ. Γιάννης Κριτσωτάκις

Aπό το βιβλίο «Εμπορικές Εκθέσεις, ο δρόμος για την επιτυχία» Εκδόσεις ΣXHMA & XPΩMA.

Ο κ. Κριτσωτάκις είναι Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης με εξειδίκευση στο Marketing Εξαγωγών και την επικοινωνία. Επίσης, είναι πρώην Διευθυντής στο Ινστιτούτο Εξαγωγών και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διαθέτει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο.

Repost : https://rb.gy/geplmb